CAPTCHA


ZNACZENIE: Wym. [kaptcza]; rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka (patrz zdjęcie poniżej).


UŻYCIE: Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest odczytywanie treści z obrazka (zazwyczaj losowo dobranych znaków bądź krótkiego wyrazu). Obrazek ten jest możliwy do odczytania przez człowieka, jednakże odczytanie go przez komputer jest, przynajmniej w założeniu, bardzo trudne. Odmianą graficznego CAPTCHA jest system Asirra, w którym należy spośród zdjęć różnych zwierząt wybrać np. kota. Inną metodą implementacji zabezpieczenia CAPTCHA jest podawanie zadania tekstowego, np. „Oblicz ile to jest dwa plus dwa”, „Podaj rok bitwy pod Grunwaldem”, „Podaj wzór chemiczny wody”.


PRZYKŁAD: Nie był w stanie odszyfrować kodu CAPTCHA co uniemożliwiło mu założenie konta na forum.


ETYMOLOGIA: CAPTCHA to akronim: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart.

Captcha

Reklama

OBFUSKACJA


ZNACZENIE: Zaciemnianie kodu stosowane w informatyce.


UŻYCIE: Obfuskacja to inaczej „zanieczyszczenie” np. kodu HTML, inaczej technika przekształcania programów, która zachowuje ich semantykę, ale znacząco utrudnia zrozumienie. Stosuje się ją w celu ochrony przed atakami hakerów.


PRZYKŁAD: Obfuskacja kodu źródłowego ma na celu przeciwdziałania ewentualnym próbom analizy programu. Jest jedną z technik zarządzania ryzykiem nieautoryzowanego dostępu.


ETYMOLOGIA: ang. obfuscation – znaczenie jak wyżej.