SUBLIMACJA


ZNACZENIE: Przejście ciała ze stanu stałego od razu w stan lotny, z pominięciem stanu ciekłego.


UŻYCIE: Odwrotny proces nazywa się resublimacją, przykładem może być powstawanie szronu (skutek przejścia pary wodnej od razu w stan stały). W psychologii z kolei sublimacją określa się proces uwznioślenia pierwotnych popędów i instynktów i zmiany ich na zachowania aprobowane, sankcjonowane, „szlachetniejsze”. Według Freuda, cały dorobek kultury jest efektem sublimacji popędu seksualnego, ponieważ większość działań ludzkich jest według niego wynikiem tępienia przez nich swojego pierwotnego popędu i wykorzystywania energii z niego płynącej na inne działania.


PRZYKŁAD: Sublimację stosuje się do oczyszczania m.in. jodu czy kamfory.


ETYMOLOGIA: łac. sublimare – wznosić, wywyższać.

Reklama

ADDYTYWNY


ZNACZENIE: Inaczej będący wynikiem sumowania składników.


UŻYCIE: W fizyce, addytywność to mieszanie barw i wywoływanie wrażenia istnienia jakiejś barwy poprzez działanie na oko falami o różnych długościach.


PRZYKŁAD: Dana wielkość jest addytywna, jeśli jej wartość dla sumy składników równa jest sumie wartości dla poszczególnych składników, przykładem może być masa.


ETYMOLOGIA: łac. additivus – dodający.

TACHION


ZNACZENIE: hipotetyczna cząstka elementarna o prędkości większej niż prędkość światła.


UŻYCIE: Istnienie tachionów wywnioskowano matematycznie z teorii względności Einsteina. Mają one specyficzne właściwości, np. mogą się poruszać wyłącznie szybciej od światła – bariera prędkości światła jest dla nich nieprzekraczalna „w dół” i poruszają się w czasie wstecz, tzn. „przybywają z przyszłości”.


PRZYKŁAD: Tachionami, według najnowszych doniesień włoskich naukowców są neutrina. Oznaczałoby to, że możliwe są podróże w czasie.


ETYMOLOGIA: gr. tachýs – szybki, prędki.