PRESTIDIGITATOR


ZNACZENIE: Jeden z trzech, obok iluzjonisty właściwego i mentalisty, typów iluzjonisty.


UŻYCIE: Artysta estradowy lub cyrkowy specjalizujący się w sztukach polegających na zręczności rąk i zdolnościach aktorskich. Swoimi umiejętnościami wywołuje efekty iluzjonistyczne, robiące wrażenie magicznych. Nie wywołuje złudzeń optycznych.


PRZYKŁAD: Barman, niczym prestidigitator, zaczął machać rekami i mieszać wszystkie płyny ze sobą, w ciągu sekund tworząc bajecznie kolorowe drinki, buchające parą jak magiczne mikstury.


ETYMOLOGIA: fr. prestidigitateur, preste – szybki, digitus – palec.

Reklama

SPETRYFIKOWAĆ


ZNACZENIE: 1. Utrwalić coś w określonej formie; wzmocnić grunt budowlany przez wstrzyknięcie jakiegoś utwardzacza. 2. Spetryfikować się – utrwalić się, skostnieć.


UŻYCIE: Petr(o)-, petry- w złożeniach: kamień, skała; w złożeniach także: olej skalny, ropa naftowa, nafta; stąd pochodzą określenia: petrodolary, petrochemia.


PRZYKŁAD: 1. Budowa może być kontynuowana – fundamenty spetryfikowano poprzez dodanie substancji utwardzającej. 2. Polski system polityczny uległ wyraźnej petryfikacji, co oznacza, że silne dziś partie polityczne będą obecne na scenie przez jeszcze wiele lat.


ETYMOLOGIA: gr. pétros – kamień i pétra – skała.

POSTPONOWAĆ


ZNACZENIE: Lekceważyć, nie zwracać uwagi na kogoś/na coś.


UŻYCIE: Gdy ktoś będzie nas lekceważył, poczujemy się postponowani – wykluczeni z dyskusji, mniej ważni na spotkaniu; słowo to używane jest w języku formalnym.
Błędy! angielskie postpone znaczy przesuwać coś na później, np. to postpone a meeting; nie należy mylić znaczenia angielskiego z polskim, które nie ma nic wspólnego z przesuwaniem w czasie – lekceważą nas tu i teraz.


PRZYKŁAD: Będący na okresie wypowiedzenia pracownik czuł, że jest coraz gorzej traktowany, a wręcz postponowany.


ETYMOLOGIA: łac. postponere – kłaść coś po czymś.