Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for 2011

EPIGRAF VS EPIGRAM


POPRAWNIE: Epigraf to inaczej inskrypcja, napis na pomniku, rzeźbie, nagrobku. Epigram z kolei określa bardzo zwięzły, dowcipny, lekki, satyryczny albo dydaktyczny utwór literacki. Może także odnosić się do myśli umieszczanej przez autora na początku dzieła.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy wywodzą się od greckiego słowa epigraphē – napis.

Reklamy

Read Full Post »

BIOM


ZNACZENIE: Zbiorowisko roślin i zwierząt obejmujące duży, wyodrębniony ekologicznie obszar.


UŻYCIE: Biom to rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i wyróżniającym się świecie zwierzęcym. W ujęciu powszechnie przyjętym biom jest pojęciem abstrakcyjnym, rodzajem kategorii. O zaliczeniu różnych obszarów do tego samego biomu decyduje podobieństwo fizjonomiczne, a nie pokrewieństwo zasiedlających je organizmów.


PRZYKŁAD: Przykłady biomów: Tatry, Amazonia, Bajkał.


ETYMOLOGIA: gr. bios – życie.

Read Full Post »

KUNKTATOR


ZNACZENIE: Człowiek rozmyślnie powolny w działaniu, odwlekający decyzje.


UŻYCIE: Kunktator to osoba grająca na zwłokę, działania starająca się przeciągnąć coś, np. podjęcie decyzji, w czasie. Różni go od prokrastynatora to, że odwleka decyzje świadomie, mając w tym swój cel.


PRZYKŁAD: Miała dość kunktatorstwa swojego przełożonego. Wiedziała, że spotkanie z nią odkłada, bo boi się jej powiedzieć, że nie dostanie obiecanej wcześniej podwyżki.


ETYMOLOGIA: łac. cunctator – zwlekający.

Read Full Post »

PRO FORMA


ZNACZENIE: Inaczej dla zachowania pozorów, dla przyzwoitości.


UŻYCIE: Współcześnie określenie pro forma najczęściej stosuje się do oznaczenia rodzaju faktury, która jest jedynie dokumentem będącym zapowiedzią lub propozycją właściwej faktury (zwykle faktury VAT). Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym. Często jest wystawiana zanim kontrahent wpłaci zaliczkę czy przedpłatę, a prosi o fakturę dla potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


PRZYKŁAD: Gdy kończy się okres abonamentowy, firmy czasem wysyłają klientom fakturę pro forma. Nie jest jednak obowiązkiem jej opłacenie, jeśli nie chce się dalej korzystać z danej usługi.


ETYMOLOGIA: łac. pro forma – znaczenie jak wyżej.

Read Full Post »

APOSTATA


ZNACZENIE: Inaczej odstępca, odszczepieniec.


UŻYCIE: Apostazja to odstępstwo od wiary religijnej, czyli świadome, dobrowolne i publiczne wyrzeczenie się przynależności do Kościoła. Apostazję można traktować jak ekskomunikę na własne życzenie.


PRZYKŁAD: W Polsce apostatą można zostać po osiągnięciu pełnoletniości. Należy wówczas w obecności dwóch pełnoletnich świadków złożyć w diecezji własnoręczne oświadczenie chęci odstąpienia od Kościoła. Do wniosku należy dołączyć akt chrztu.


ETYMOLOGIA: łac. apostata – odstępca.

Read Full Post »

KASZALOT


ZNACZENIE: Ssak morski z rzędu wielorybów.


UŻYCIE: Kaszalot to ssak dostarczający ambry, czyli wydzieliny przewodu pokarmowego, stosowanej w przemyśle perfumeryjnym, jako utrwalacz zapachu i olbrotu, czyli rodzaju wosku również stosowanego w kosmetyce. Kaszalot to także potoczne określenie brzydkiej i/lub niezgrabnej niewiasty.


PRZYKŁAD: Poznali się przez Internet, na zdjęciach wyglądała atrakcyjnie. W rzeczywistości okazała się strasznym kaszalotem.


ETYMOLOGIA: port. cachalotte – dosł. ryba wielkogłowa.

Read Full Post »

AMBAJE


ZNACZENIE: Inaczej brednie.


UŻYCIE: Ambaje to synonim andronów, niedorzeczności, mrzonek. Wyraz jest przestarzały.


PRZYKŁAD: Zaproszono go do programu radiowego, jednak wygadywał takie ambaje, że wyciszono go i puszczono piosenkę.


ETYMOLOGIA: łac. ambages – wybiegi, dwuznacznik.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d blogerów lubi to: