Feeds:
Wpisy
Komentarze

DYSKALKULIA


ZNACZENIE: Zaburzenie zdolności matematycznych.


UŻYCIE: Dyskalkulia ma swoje źródło w genetycznych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Szacuje się, że dyskalkulicy stanowią 4-6 proc. społeczeństwa, a ponad 99 proc. z nich nie ma świadomości, że dyskalkulia istnieje. Przypadłość ta może objawiać się np. brakiem umiejętności odczytania godziny z zegarka czy trudnościami w czytaniu mapy.


PRZYKŁAD: Ladislav Košč, słowacki neuropsycholog, dokonał klasyfikacji dyskalkulii. Wyróżnił m.in. dyskalkulię leksykalną polegającą na zaburzeniu odczytywania symboli matematycznych, cyfr i znaków operacyjnych oraz dyskalkulię graficzną, objawiającą się trudnościami w zapisywaniu np. liczb.


ETYMOLOGIA: gr. dys – źle, ciężko + łac. calculare – liczyć.

ENTOURAGE


ZNACZENIE: Wym. [ąturaż], akcent na ‚a'; otoczenie.


UŻYCIE: Entourage to inaczej przedmioty otaczające, środowisko; w dopełniaczu entourage’u. Można spotkać także spolszczony zapis: anturaż.


PRZYKŁAD: Organizując pokaz zadbano o każdy element entourage’u, jednak zapomniano, by ktoś zastanowił się również nad scenariuszem spotkania.


ETYMOLOGIA: fr. entourage – znaczenie jak wyżej.

ORTODOKSALNY VS. ORTODOKSYJNY


POPRAWNIE: Ortodoksalny to przymiotnik określający tę fazę snu, w której nie występują marzenia senne (w przeciwieństwie do snu paradoksalnego). Ortodoksyjny to z kolei inne nazwanie ściślej wierności doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza w ujęciu religijnym. Zachowanie ortodoksyjne charakteryzuje się rygorystycznym przestrzeganiem jakiegoś kodeksu zasad.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy pochodzą od greckiego orthós – prosty, słuszny, prawdziwy.

FRONTON


ZNACZENIE: W architekturze, niski trójkątny szczyt nad portykiem (monumentalna część budowli przed wejściem głównym).


UŻYCIE: Wewnętrzne pole frontonu, gładkie lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę tympanonu. Jako element ornamentowy stosowany jest także jako dekoracyjne zwieńczenie obramowań okiennych i drzwiowych, portali, ołtarzy etc. Fronton to także kort lub budynek do baskijskiej gry jai alai.


PRZYKŁAD: W swojej posiadłości miał już wszystko: kamienne lwy na wjeździe, łabędzie w stawie i kolumny do złudzenia przypominające te, jakie widział na wycieczce w Grecji. Wciąż jednak nie mógł się zdecydować w jakim kształcie będzie fronton nad rozbudowywaną budą dla psa.


ETYMOLOGIA: łac. frons – czoło.

ASENIZACJA


ZNACZENIE: Usuwanie fekaliów z miast i osiedli.


UŻYCIE: Asenizacja to zabieg sanitarny polegający na usuwaniu płynnych nieczystości z dołów kloacznych i wywożeniu ich za pomocą pojazdów asenizacyjnych na tzw. pola asenizacyjne. Tam, dzięki możliwości samooczyszczania się gleby, wykorzystywane są jako nawóz. Dawniej wyraz asenizacja oznaczał również poprawę warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich.


PRZYKŁAD: Asenizacja traci na znaczeniu w miarę rozbudowywania sieci kanalizacyjnej. Wstyd się przyznać, jednak wciąż w wielu polskich miasteczkach i wsiach jest czymś powszechnym.


ETYMOLOGIA: fr. assainir – uzdrowić.

ORTOEPIA


ZNACZENIE: Nauka poprawnego mówienia.


UŻYCIE: Ortoepia to nauka ustalająca zasady poprawności językowej. W skład ortoepii wchodzą również ortofonia – ustalająca zasady poprawnej wymowy i poprawnego brzmienia wyrazów oraz ortografia, czyli ogół zasad i przepisów dotyczących poprawnego pisania.


PRZYKŁAD: Mam nadzieję, że na Słowie dnia ciekawostki znajdą także osoby studiujące ortoepię.


ETYMOLOGIA: gr. orthós – prosty, słuszny, prawdziwy.

INHERENTNY


ZNACZENIE: Tkwiący w strukturze czegoś.


UŻYCIE: Inherentny to przymiotnik opisujący cechę, która tkwi w zasadniczym charakterze czegoś, w naturze tej rzeczy. To cecha, zjawisko, które są nieodłączne od danej rzeczy.


PRZYKŁAD: Wiedząc, że zasady te są inherentną częścią struktury korporacji, zrezygnował z walczenia o ich zmianę.


ETYMOLOGIA: łac. inhaerere – przywiązać, przylgnąć.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 7 311 obserwujących.

%d bloggers like this: